4 locuri de veci cu cripta in cimitirul Popesti Leordeni nou

Pret 12000 RON

Descriere generala

Vand 4 locuri de veci in Cimitirul nou din Popesti Leordeni. Cripta cu 2x2 locuri, din beton mozaicat, cu capac, cruce. Taxe la zi. rog seriozitate

Detaliu loc de veci

Vand 4 locuri de veci in Cimitirul nou din Popesti Leordeni.
Cripta cu 2x2 locuri, din beton mozaicat, cu 1 capac, 2 cruci.
Taxe la zi.
rog seriozitate

Cimitirul Popesti Leordeni

Localitate: Popesti-Leordeni
Judetul: Ilfov
In aceeasi localitate: Locuri de veci Popesti-Leordeni

Date de contact vanzator